Tel Contact!
0722.536.877

Servicii:

Servicii de contabilitate

Societatea Toma Expert Consulting ofera servicii de inregistrare al documentelor financiar contabile, intocmirea registrelor obligatorii si intocmirea de rapoarte financiar contabile:

 • Intocmirea Registrului de casa;
 • Intocmirea Registrului de Imobilizari;
 • Intocmirea Fiselor de evidenta al produselor din Stoc;
 • Intocmirea Jurnalului de deconturi;
 • Intocmirea Registrului de Banca;
 • Intocmirea Jurnalului de cumparari;
 • Intocmirea Jurnalului de vanzari;
 • Operarea notelor de intrare-receptie;
 • Inregistrarea bonurilor de consum ;
 • Inregistrarea Bonurilor de tranfer/predare;
 • Inregistrarea documentelor contabile conform normelor in vigoare;
 • Intocmirea registrului jurnal si a balantei lunare de verificare;
 • Intocmirea si depunerea bilantului contabil;
 • Intocmirea de rapoarte financiar-contabile la cerere, conform legislatiei in vigoare.

 

Servicii administrare personal

Societatea Toma Expert Consulting ofera servicii de administrare a documentatiei aferente personalui angajat in cadrul societatilor comerciale:

 • Intocmirea dosarului de personal pentru angajare :
  - Intocmirea cererii de angajare;
  - Intocmirea contractului individual de munca;
  - Intocmirea declaratiei privind ajutorul de somaj;
  - Intocmirea documentatiei privind incetarea ajutorului de somaj;
  - Intocmirea declaratiei privind casa de sanatate de care apartine medical de familie;
  - Intocmirea declaratiei privind locul unde are functia de baza;
  - Intocmirea declaratiei privind insusirea Regulamentului intern al societatii.
 • Intocmirea actelor aditionale la contractul individual de munca;
 • Intocmirea deciziilor privind incetarea/suspendarea contractelor individuale de munca;
 • Completarea registrului de evidenta a salariatilor;
 • Intocmirea notelor de lichidare;
 • Intocmirea dosarelor de pensionare (anticipata, varsta si invaliditate)
 • Inscrierea societatiilor noi la ITM;
 • Intocmirea de rapoarte lunare privind situatia salariatilor:
  - Raport privind fluctuatia de personal in luna de referinta;
  - Raport privind situatia concediilor acordate
 • Depunerea documentelor la Inspectoratul Teritorial de munca;
 • Intocmirea documentatiei privind decontarea cheltuielilor salariatilor someri.

 

Servicii salarizare personal

 

Societatea Toma Expert Consulting ofera servicii de calcul al salariilor si intocmirea documentatiei obligatorii pentru relatia cu autoritatiile:

 • Intocmirea statelor de plata salarii (avans, lichidare)
 • Calcularea concediilor medicale;
 • Intocmirea declaratiilor la :
  • Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala
 • Intocmirea ordinelor de plata privind obligatiile angajatorului catre bugetul statului;
 • Intocmirea ordinelor de plata privind obligatiile angajatorului catre bugetul asigurarilor sociale;
 • Intocmirea ordinelor de plata pentru plata comisionului ITM;
 • Depunerea declaratiilor periodice la autoritatile de stat.
 • Depunerea declaratiilor rectificative la autoritatiile de stat
 • Asistenta in cadrul verificarilor efectuate de autoritati.

 

Servicii de fiscalitate

Societatea Toma Expert Consulting ofera servicii de inregistrare al documentelor financiar contabile, intocmirea registrelor obligatorii si intocmirea de rapoarte financiar contabile:

 • Calcularea obligatiilor de plata la buget;
 • Intocmirea documentelor necesare pentru plata datoriilor la Buget;
 • Intocmirea Decontului de TVA;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele locale;
 • Intocmirea si depunerea bilantului contabil;
 • Consultanta privind legislatia financiar-contabila si fiscala in vederea stabilirii formei juridice a societatii, a optiunilor privind plata obligatiilor fiscale (TVA, impozit pe profit etc.);
 • Obtinerea certificatelor fiscale si a certificatelor constatatoare;
 • Reprezentarea in relatiile cu organele de control ale Ministerului Finantelor Publice

 

Asistenta financiar-contabila

 

Societatea Toma Expert Consulting ofera servicii de asistenta  financiar contabila:

 • Calcularea obligatiilor de plata la buget;
 • Consultanta privind organizarea contabilitatii financiare si de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • Consultanta si asistenta manageriala privind organizarea departamentului financiar contabil;
 • Instruirea personalului cu privire la intocmirea corecta a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul societatii;
 • Consultanta privind optimizarea fiscalitatii: impozitul pe venitul global sau pe profit, TVA, asigurari sociale etc.;
 • Identificarea politicilor contabile si fiscale cele mai avantajoase pentru societate si asistenta in obtinerea facilitatilor fiscale legale si aplicabile societatii;
 • Informare constanta privind modificarea legislatiei financiar-contabile si fiscale;
 • Asistenta in redactarea contestatiilor sau a altor documente comunicate organelor fiscale;
 • Asistenta in timpul controalelor fiscale la sediul societatii.